• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

052-5971678

 Path To Peace נתיב לשלום ע.מ. 059278697

במרכז המבקרים "נתיב לשלום" נמצא ספר בו המבקרים מוזמנים לכתוב מה שעל לבם.

תמיד מרגש לפגוש אנשים מרחבי הארץ והעולם.