top of page

נתיב לשלום קבוצה פעילות מלאה

שעה ו-40 דקות

החיים בצל החומה

 סיור ותצפית

הדבקת פסיפס

IMG_1809.jpg

הגעה למרכז המבקרים.

פינת שתייה חם/קר.

סרט "החיים בצל החומה".

דיון ושאלות.

סיור במושב ותצפית על עזה.

נסיעה לחומת נתיב לשלום והדבקת פסיפס צבעוני על גבי החומה.

עד 13 משתתפים

עלות החבילה - 900 ש"ח

*מעל 13 משתתפים - 65 ש"ח לאדם.

נתיב לשלום קבוצה פעילות מקוצרת

שעה 

החיים בצל החומה

הדבקת פסיפס

IMG_7940.jpg

הגעה למרכז המבקרים.

פינת שתייה חם/קר.

סרט "החיים בצל החומה".

דיון ושאלות.

נסיעה לחומת נתיב לשלום והדבקת פסיפס צבעוני על גבי החומה.

עד 13 משתתפים

עלות החבילה - 600 ש"ח

*מעל 13 משתתפים - 45 ש"ח לאדם.

נתיב לשלום

ביקור עצמאי

חצי שעה

החיים בצל החומה

הדבקת פסיפס

הגעה למרכז המבקרים.

סרט "החיים בצל החומה".

נסיעה עצמאית לחומת נתיב לשלום והדבקת פסיפס צבעוני על גבי החומה.

עלות כניסה - 45 ש"ח.

4X2A0658.jpeg

סדנאות יצירה

הכניסה בתיאום בלבד - 052-5971678

bottom of page