• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

052-5971678

 Path To Peace נתיב לשלום ע.מ. 059278697

מרכז מבקרים במושב נתיב העשרה

מרכז המבקרים
ביקור בנתיב לשלום
ארוחה בגינה
על המקום
Show More

פעילות משמעותית למען הקהילה

כן, גם אתם יכולים לעשות פעילות משמעותית למען הקהילה. בעזרת אבני "נתיב לשלום" אנו יוצרים פעילויות משמעותיות. יחד אנו מפיצים את התקווה, אהבה וסובלנות בין בני האדם ובתוך הקהילות שלנו.